ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೊಗರಿಯ ಕಾಯಿಕೊರಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ?
ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ್ ೫ ಎಸ್ ಜಿ @೩ ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನ್ಲಿಪ್ರೋಲ್ ೧೮.೫ ಎಸ್ ಸಿ @೩ಮೀ ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯೂಬೆಂಡಾಮೈಡ ೨೦ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ @೫ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ೧೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
12
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್