ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹತ್ತಿಯ ಕಳೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಝಾಲಾ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ @ 25 ಕೆಜಿ , 10:26:26 @ 50 ಕೆಜಿ ,ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ @8 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
777
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್