ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಳೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹತ್ತಿ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಾವರ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೆರೈಟಿ: ರಾಶಿ 659 ಸಲಹೆ : ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1189
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್