AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Feb 20, 01:00 PM
ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಔಟ್ ಲುಕ್ ಕೃಷಿ
ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50,850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8.46 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 50,850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 50,850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, 2015-16ರ ಕೃಷಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2019 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ - ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ , ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2020
90
0