ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಪಿರಿಫೋಸ್ ೨೦ ಇ.ಸಿ @ ೧ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೨೦ ಕೆ.ಜಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
138
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್