ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೂದಿರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೂದಿರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೆನ್ಡಾಜಿಮ್ ೫೦ % ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ @೨೦೦ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ೨೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀಲಿಂದ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ೧೦-೧೫ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
11
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್