ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ
ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಗಳು ಹತ್ತಿಯ ಎಲೆಗಳು, ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಲವೇ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 50 ಇಸಿ @ 10ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ 75 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 15 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಬುಪ್ರೊಫೆಜಿನ್ 25 ಇಸಿ @ 20 ಮಿಲಿ ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
17
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್