AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
31 Jan 19, 12:00 AM
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕವರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 50 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
13
11