ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುವಿನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ತಳಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
361
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್