ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ :
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಕೆಂಪಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
10
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್