AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Mar 20, 01:00 PM
ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ್
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿಯವರು, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಾಗ, ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊಲಗಳ ರೈತರನ್ನು ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರವು ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ರೈತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವರದಿಯು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೇಶದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 96 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ - ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ , 19 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
39
1