ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಭಾವೇಶ ವೇಲಾನಿ ರಾಜ್ಯ : ಗುಜರಾತ ಸಲಹೆ : ೧೮:೪೬ @ ೫೦ ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ೯೦ % @ ೩ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
646
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್