ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಖಬಲೇ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ- 50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 50 ಕೆ.ಜಿ. 18:46, 50 ಕೆಜಿ ಪೊಟಾಶ್, 50 ಕೆ.ಜಿ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
340
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್