AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Jan 19, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗೋಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ರೂಪ್ ಲಾಲ್ ಜಾಟ್ ರಾಜ್ಯ – ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸಿ
995
157