ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಿ.
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಗುರ್ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ - ಪಂಜಾಬ್_x000D_ ಸಲಹೆ:50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 50 ಕೆಜಿ 18:46, 50 ಕೆಜಿ ಪೊಟಾಶ್ ಮತ್ತು 50 ಕೆ.ಜಿ. ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಿ .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1555
3
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್