ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ
ಕೀಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಭಸದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮರಿಹುಳು ತೊಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
14
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್