ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾಅಗ್ರೋವನ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯ-ಎರಡನೇ ಹಂತ
ನವದೆಹಲಿ - ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯ' (ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್) ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2018 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ರೂ .2,000 ವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು 2 ಕೋಟಿ 73 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಣವನ್ನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2018 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ರೂ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ರೈತರ ನೇರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಗತ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ - ಆಗ್ರೋವನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2019 ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತಿನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
1314
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್