ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರಕದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಭಾರತೇಶ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಕ್ಲೋರೆಟ್ರಾನ್‌ಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ@ 125 ಮಿಲಿಯನ್ನು 500 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
252
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್