ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾವಯವ ಹಸಿಗೊಬ್ಬರದ ಹೊದಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ
ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:_x000D_ • ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆ ಪದರವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನಗೋಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ._x000D_ • ಕಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ._x000D_ • ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಇದು ಮಳೆ ನೀರನ ದರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿಯುವ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಈ ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ._x000D_ • ಈ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ._x000D_ • ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಿನ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ._x000D_ • ಇದು ಬೇರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳವಾದ ಪದರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ._x000D_ • ಇದು ಬೆಳೆಯ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರಿನ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ._x000D_ • ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ._x000D_ _x000D_ ಮೂಲ: www.agriculturejournal.org_x000D_
10
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್