ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಪರಿಸರದ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ಬಾಧೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ?
ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉಷ್ಣ , ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೈರೊಮೆಸಿಫೆನ್ 22.9 ಎಸ್ಸಿ @ 5 ಮಿ.ಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಯಾಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25 ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ @ 3 ಗ್ರಾಂ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
43
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್