ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೀಜಕೋಶಗಳು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಟ್ಯೂರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್, ದುಂಡಾಣು ಆಧಾರಿತ @ 20 ಗ್ರಾಂ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂದ್ರಾಧಾರಿತ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಸ್ಸಿಯಾನಾ@ 40 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
237
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್