AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Feb 19, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಮರ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ : ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
529
125