AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Jan 19, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ವಾಗೋಡೆ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ :ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಮೈಕ್ರೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
414
100