ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆAgroStar Animal Husbandry Expert
ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು - ಜ್ವರ ರೋಗ
ಈ ರೋಗವು ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಾಲು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗವು ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
192
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್