ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ, ಬೂನ್ 6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್