ವೀಡಿಯೊಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ?_x000D_ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು , ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ನ ಆಗ್ರೋ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ 1800-120-3232 ನೀಡಿ.
172
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್