ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಈ ಪರಾವಲಂಬಿ "ಅಪೆಂಟಲ್ಸ್" ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ:
ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾ 1.15 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ (2 ಎಕ್ಸ್ 106 ಸಿಎಫ್‌ಯು / ಗ್ರಾಂ) @ 30 ಗ್ರಾಂ, ಮೋದಲ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ 60 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ 80 ಗ್ರಾಂನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
3
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್