ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸುವ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದನ್ನು ಲೇಸ್ವಿಂಗ್ ತಿಗಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರ ಅಪ್ಸರೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಸರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇತರ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
88
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್