ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತಿಗಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ:
ಅವುಗಳ ಅಪ್ಸರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚುಚ್ಚುವ ಬಾಯಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಬೀಜಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೀಜಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಬೀಜಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
12
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್