ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಅಜಿನಾಥ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ + ಕಸುಗಮೈಸಿನ್ 3% ಎಸ್ಎಲ್ @ 25 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
443
19
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್