ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ತೊಗರಿ ಕಾಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಬಾಬು _x000D_ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
1114
6
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್