ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬರಲು ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್ ಮೀಣಾ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: 00: 52: 34 @ 75 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ ಪಂಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
359
48
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್