ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಸಾವ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರತ್ ಸಲಹೆ - 19:19:19 ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
552
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್