ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಟಕೆ _x000D_ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ 19: 19: 19 ನೀಡಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
497
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್