ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ದಾಸ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ_x000D_ ಪರಿಹಾರ- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಂಜಕ@ 15 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೧೯:೧೯:೧೯@೩ ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
622
5
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್