ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ನಜಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯ- ಬಿಹಾರ ಸಲಹೆ- 50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 50 ಕೆಜಿ 18:46, 50 ಕೆಜಿ ಪೊಟಾಶ್, 50 ಕೆ.ಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
178
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್