ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗರ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 12:32:16 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ: ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 15 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
250
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್