ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಇದು ಫ್ಲಾಟಿಡ್ ಜಿಗಿಹುಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೀಟ . ಇದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೀಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
273
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್