ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹಸಿರು ಮೇವು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಪಶುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಗಿಯಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
239
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್