ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ನೀಡಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ : ಜಿನೇಬ್ 68% + ಹೆಕ್ಸಕೋನಜೋಲ್ 4% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ + ಕಸುಗಾಮೈಸಿನ್ 3% @ 25 ಮಿ.ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 19:19:19 @ 5 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
395
9
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್