ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಟೊಮೇಟೊ / ಸೌತೆ ಕಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುದುರುವಿಕೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಸೌತೆ ಕಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವೂದುರಿದಾಗ , ಹೂವಿನ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಾಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆನೋಫಿಟ 1-2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
41
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್