ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಎಲೆಕೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹೇನುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು
ಸಿಯಾನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10 ಓಡಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಟೊಲ್ಫ್ಎಂಪಿರೇಡ್ 15 ಇಸಿ 10 ಮಿಲೀ.10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
23
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್