ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎಲೆಗಳ ಮುಟುರುವಿಕೆ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಸರೆ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಸ ವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಲೂ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಡಯಾಫೆನ್ಥ್ಯುರಾನ್ 25% + ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 5% ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10 ಇಸಿ @ 20 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
377
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್