ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನೀವು ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
1891
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್