AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Feb 19, 10:00 AM
ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಕೃಷಿ ಪಿತಾಮಹ - ಪೀಟರ್ ಡೆಕ್ರೆಸೆನಿ. 2. ಜೋಳದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಷಾರ - ಧುರಿನ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಸಿಎನ್ 3. ಭಾರತವು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ 4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಶೇಂಗಾ,ಜುನಾಗರ, ಗುಜರಾತ್
756
64