ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ-ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ_x000D_ ಸಲಹೆ - ಮ್ಯಾಂಚೊಝೇಬ್ ೭೫ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
333
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್