ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ತೊಗರಿಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಉದುರುವಸಮಸ್ಯೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಲಹೆ - ಚಿಲೇಟೆಡ್ ಬೋರಾನ್ @ 15 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ @ 15 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
313
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್