ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೀರಾವರಿ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಕೀಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಗಿಡದಿಂದ ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಒರಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಾಧೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಮುಟುರಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಿನೆಟೊರಾಮ್ 11.7 ಎಸ್‌ಸಿ @ 5 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಅಸೆಫೇಟ್ 50% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 1.8 ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
17
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್