ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆAgroStar Animal Husbandry Expert
ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಾಲು ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು, ಹುಲ್ಲು, ಸಗಣಿ, ನೊಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶು ಪಾಲಕರು ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
388
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್