ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ್.ಪಿ ರಾಜ್ಯ - ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲಾಮ್- ಸ್ಪೈರೊಮೆಸಿಫೆನ್ 240 ಎಸ್ಸಿ @ 120 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
405
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್